De voordelen van een Integraal Kindcentrum 


Opvang en onderwijs geïntegreerd

 
- Voor kinderen is de stap van opvang naar school niet zo groot; de omgeving en de medewerkers zijn bekend, evenals de aanpak.

- De afspraken om een veilig klimaat te realiseren zijn in het Kindcentrum gelijk. OP IKC 't Oelebröd zijn dit de positieve afspraken van de Kanjertraining. Een kind weet de hele dag door wat deze afspraken zijn. 

- We gebruiken één methode voor "het jonge kind" met één observatiemethode en een speelse, stapsgewijze aanpak. 

- De overdracht van de peutergroep naar school gaat soepel, omdat kinderen al bekend zijn en er gewerkt wordt met hetzelfde observatiesysteem. 

- De dagelijkse afstemming van school naar opvang naar u als ouders loopt soepel, omdat de leerkracht en de pedagogisch medewerker collega van elkaar zijn. 

- Er wordt gebruik gemaakt van alle expertise binnen het Kindcentrum. Zo kunnen we vroegtijdig signaleren wanneer er hulp nodig is en (in overleg met ouders) gepaste acties inzetten. 

- Wanneer er een specifieke aanpak nodig is voor een kind, dan kan die aanpak de hele dag worden toegepast, of het kind nu bij het onderwijs is of bij de opvang. 

- Het aanbod van de buitenschoolse opvang en het onderwijs wordt op elkaar afgestemd

- We zijn een spil in de omgeving en maken graag gebruik van contacten in de omgeving. Zo kunnen we elkaar versterken. 


Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT