Opvang

We hebben 3 groepen op onze opvang:

  • kinderdagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar
  • peuterspelen voor peuters van 2 en 3 jaar
  • buitenschoolse opvang voor kinderen vanaf 4 jaar


In een veilige en liefdevolle sfeer vangen we de kinderen op en stimuleren we de ontwikkeling. Omdat we een IKC zijn werken we op de opvang met dezelfde methode als de kleuters in het onderwijs. Zo garanderen we een ononderbroken ontwikkelingslijn. De methode "Onderbouwd" biedt aanbod voor de sociaal-emotionele, motorische en cognitieve ontwikkeling. 

We gaan in de pedagogische aanpak uit van de 4 pedagogische basisdoelen van Marianne Riksen-Walraven:

1. Het geven van een gevoel van emotionele veiligheid
2. Het geven van gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competentie
3. Het geven van gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competentie
4. Het geven van een kans om zich waarden en normen, de 'cultuur' van een samenleving,
    eigen te maken

We bieden VVE aan op kosten van stichting Wolderwijs. Dit is de afkorting voor Vroeg Voorschoolse Educatie. Kinderen die extra (taal)ondersteuning kunnen gebruiken komen hiervoor in aanmerking. Aanmelding hiervoor gaat via de GGD/het consultatiebureau. Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT