Wilt u uw kind opgeven voor het avondeten? Dat kan met dit formulier. U kunt dit mailen naar oelebrodruinen.kindcentrum@wolderwijs.nl   

Uit onderzoek blijkt dat kinderen in de eerste vijf jaar eetgewoonten ontwikkelen. Ook is samen eten een sociale gebeurtenis. Kinderen leren van elkaar en de ervaring leert dat zij op de opvang meer uitproberen dan thuis, want “zien eten, doet eten”. Het proeven van eten draagt bij aan een goede smaakontwikkeling. Op de opvang hebben we de tijd om rustig te eten met de kinderen, en zorgen we voor een aangename sfeer aan tafel. Onze pedagogisch medewerkers eten met de kinderen mee en begeleiden hen. De pedagogisch medewerkers bieden alle avonden in de week een maaltijd aan. Wij zorgen voor een gevarieerd aanbod, omdat uw kind hiermee alle voedingstoffen binnenkrijgt dat hij nodig heeft. Groenten zijn goed voor de vitamines en mineralen, volkorenpasta geeft vezels en vlees zorgt voor ijzer.Werkwijze

We eten samen met de kinderen die opgegeven zijn tussen 17.00 en 17.30 uur. Daarvòòr koken we met de kinderen. Door het koken zijn de kinderen bewust van wat ze maken en wat ze eten. Ze waarderen het eten dan meer en het is ook veel leuker om op te eten wat je zelf gekookt hebt. Rond 17.00 uur starten we met eten en rond 17.30 uur zijn we klaar. Als uw kind blijft eten, dan worden de uren berekend tot 17:30. Blijft uw kind ook nog na het eten, dan wordt dit uiteraard aangepast. 

De leidsters van de opvang houden bij welk kind er komt eten. U moet uw kind(eren) uiterlijk een week van tevoren opgeven via het bovenstaande formulier zodat we hier rekening mee kunnen houden als we de boodschappen doen. Als uw kind een week van te voren op is gegeven dan is het verzekerd van een maaltijd. Op het formulier kunt u aangeven welke digitale strippenkaart u wilt kopen, of dat u liever een losse maaltijd wilt kopen. Om de strippenkaart te betalen krijgt u een betaalverzoek van Wolderwijs. De leidsters van de opvang hebben inzichtelijk wie een strippenkaart heeft. U kunt de gegevens opvragen bij de leidster van de opvang. Bij elke warme maaltijd die uw kind afneemt, gaat er een maaltijd af op de strippenkaart. U kunt dan weer een nieuwe strippenkaart aanvragen via het formulier op de site als deze vol is. De kosten voor de strippenkaar zijn:
- 20 strippen: €38,-
- 10 strippen: €20,-
- 5 strippen: €11,25
- Losse strip: €2,50
Dit bedrag is tot stand gekomen door alle kosten die wij berekend hebben. De kinderen die blijven eten, gaan samen met de pedagogisch medewerker in de personeelskamer eten. De kinderen die niet mee-eten blijven met de andere pedagogisch medewerker(s) op het kinderdagverblijf of de BSO. Elke maand wordt er een maandmenu gemaakt. Daarin staat wat er gegeten gaat worden. Bij het maandmenu worden ook de kinderen betrokken. Zij mogen aangeven wat ze lekker vinden en wat ze graag een keer willen koken. 
Het plan om samen avondeten te maken en te eten is besproken met en aangevuld door de oudercommissie. 
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT