Passend onderwijs

De scholen van Stichting Wolderwijs maken deel uit van het Samenwerkingsverband (SWV) 2203 afdeling Meppel.

De school kan een beroep doen op het SWV wanneer de onderwijsbehoeften van een leerling de expertise van de leerkracht en de intern begeleider te boven gaat. De school vraagt in eerste instantie preventieve ambulante begeleiding (PAB)  aan in overleg met de ouders. De ambulant begeleider (AB’er) komt op school om te observeren en eventueel met de leerling te werken. Een PAB-traject kan voor maximaal 12 uren worden aangevraagd. Wanneer er meer ondersteuning nodig is, kan een arrangement worden aangevraagd bij het SWV afhankelijk van de adviezen die de AB’er heeft gegeven.
Het SWV heeft een dekkend onderwijsaanbod voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Dat betekent dat, wanneer het reguliere onderwijs niet de juiste plek is voor de leerling, er altijd een school is waar de leerling geplaatst kan worden.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT