OR

Ouderraad ’t Oelebröd
De Ouderraad is een actieve groep ouders die samen met een tweetal leraren de activiteiten voor de kinderen organiseren. De ouders nemen ieder 3 of 6 jaar zitting in de Ouderraad. Iedere maand komt het bestuur bij elkaar en worden de aankomende activiteiten besproken. De ouderraad zet zich met veel enthousiasme in om de vieringen en evenementen voor te bereiden, zodat het de kinderen aan niets ontbreekt.

De activiteiten die de ouderraad organiseert zijn onder andere:

  • Sinterklaas
  • Pasen
  • Kerst
  • Koningsspelen
  • Afscheid van groep 8

Ouderbijdrage
Om deze vieringen en evenementen te kunnen blijven organiseren vragen wij aan de ouders een éénmalige (vrijwillige) bijdrage van € 25,- per kind voor het schooljaar 2022/2023. Via de school wordt een mail verstuurd met een directe link naar Ideal. De school doet een beroep op de ouders om deze jaarlijkse (vrijwillige) bijdrage te betalen. Naast het bekostigen van bovengenoemde activiteiten worden ook attenties bij afscheid, huwelijk en langdurige ziekte van deze ouderbijdrage betaald. Deze ouderbijdrage wordt beheerd door de ouderraad. De hoogte van de jaarlijkse bijdrage wordt vastgesteld tijdens de zakelijke ouderavond die jaarlijks aan het begin van het schooljaar gehouden wordt. Alle ouders zijn welkom tijdens deze zakelijke ouderavond.

Instromen
Voor kinderen die later in het schooljaar instromen, wordt de volgende verdeelsleutel gehanteerd. Wanneer uw kind in maanden januari tot en met juni instroomt is de (vrijwillige) ouderbijdrage € 12,50.

Verslag
Na een viering of evenement plaatsen wij een verslag in de nieuwsbrief van school om u mee te nemen in de feestelijkheden.

Bestuurssamenstelling
Jessica Meekhof  - Voorzitter
Marloes Kelly  - Secretaresse
Marleen Rumpt  - Penningmeester
Gerard Mennink  - Bestuurslid
Natascha Halbertsma - Bestuurslid
Alice Huls - Bestuurslid
Stefan Kuijer - Bestuurslid
Teun Veuger - Bestuurslid

Afgevaardigden vanuit 't IKC
Sabine Kwint  - IKC ’t Oelebröd
Janet van der Haar - IKC t Oelebröd

Communicatie

Suggesties, ideeën, vragen en/of opmerkingen zijn altijd welkom. U kunt de bestuursleden persoonlijk aanspreken of een e-mail sturen naar or.oelebrod@wolderwijs.nl

Vergaderdata 2023/2024
er is maandelijks overleg op een woensdag. De data staan vermeld op de agenda op de papieren jaarplanning. 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT