Welkom bij IKC 't Oelebröd

Op IKC locatie 't Oelebröd wordt zowel onderwijs als kinderopvang aangeboden.

Kindcentra Wolderwijs locatie IKC 't Oelebröd in Ruinen biedt liefdevolle kinderopvang afgestemd op de behoefte van het kind. Een plek waar het zich in zijn/haar eigen tempo kan ontwikkelen.

Centraal bij ons IKC staat de vraag van kinderen (en ouders): Wat heb jij nodig? Als antwoord hierop hebben wij één gezamenlijk curriculum ontworpen en wordt er een opvang-, les-, sport- en voor- en naschools programma geboden. We hebben een eenduidige en organisatorische visie, een doorleefde set van normen en waarden, ruime openingstijden en staan garant voor een doorgaande pedagogische ontwikkeling. Ons ontwikkelingsaanbod wordt uitgevoerd door een multidisciplinair team van professionals.
Bent u ook geïnteresseerd?

Meer informatie en een vrijblijvende offerte voor uw situatie is te vinden op www.kindcentra.wolderwijs.nl

Alles op een rij over het kindcentrum op IKC 't Oelebröd:

 • Er wordt gewerkt volgens een pedagogisch werkplan en een didactisch doorgaand curriculum.
 • Er zijn in totaal twee groepen kdv-peuterarrangement en twee groepen buitenschoolse opvang, een groep van 0-4 jaar en een groep van 4-12 jaar
 • Dagelijks een aanbod voor peuters in de vorm van een peuterarrangement (voorheen peuterspeelzaal)
 • De opvang is inclusief voeding, luiers en activiteiten.
 • Er is een mooie buitenspeelplaats waar kinderen veilig kunnen spelen
 • Sportvelden in de nabijheid van de locatie
 • De locatie bevindt zich in een groene omgeving
 • Er is een nauwe samenwerking, één team, één aansturing
 • Er wordt gewerkt met het VVE-programma Onderbouwd (voor- en vroegtijdse educatie)
 • Er wordt gewerkt met een uitdagend naschools activiteitenaanbod
 • Veel aandacht voor taalontwikkeling en leesplezier in samenwerking met de bibliotheek

Het centrum biedt naast de basisschool en kinderopvang ook ruimte aan de bibliotheek en worden er muzieklessen gegeven door Scala.

Bovendien beschikken we als school over schoolmaatschappelijkwerk en over inloopuren van de Jeugd Gezondheids Zorg en GGD Drenthe.

We zijn onderdeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin De Wolden, voor álle (aanstaande) ouders, kinderen, jongeren en professionals met vragen over opvoeden en opgroeien. De samenwerking tussen alle partners is er vooral op gericht:
- een optimale ontwikkeling van kinderen te realiseren
- leerlingen te laten presteren naar vermogen
- een doorgaande leerlijn in de schoolloopbaan te garanderen.

Op IKC ’t Oelebröd wordt lesgegeven met moderne aantrekkelijke methoden. Wij besteden veel aandacht aan de basisvaardigheden rekenen, taal en lezen. Daarnaast krijgt de sociaal emotionele ontwikkeling van onze leerlingen veel aandacht middels de kanjertraining.
Verder hechten wij veel belang aan de culturele, sportieve en creatieve kanten van ons onderwijs.

De inspectie kwalificeert het onderwijs op IKC ’t Oelebröd als goed. De leerlingen van groep 8 scoorden de afgelopen jaren op of boven het landelijk gemiddelde op de Cito eindtoets.

Rondom het centrum is veel speelruimte met uitdagende speeltoestellen op een modern ingericht schoolplein. De naastgelegen sporthal is middels een gang verbonden met de school en wordt gebruikt voor de gymlessen en als theater voor optredens tijdens projecten, groepsvoorstellingen en allerlei culturele activiteiten. Verder is er een sportveld beschikbaar voor spelende kinderen van de bovenbouw en mocht er geschaatst kunnen worden, de ijsbaan ligt naast de school.

Facebook

IKC 't Oelebröd

Wij vinden het belangrijk dat kinderen en leerkrachten met plezier naar school gaan. Bij ons leren ze omgaan met hun talenten en kunnen ze vol vertrouwen de toekomst tegemoet zien.


IKC 't Oelebröd

Een uitdagende groene omgeving waar kinderen tussen 0 en 12 jaar gedurende de dag welkom zijn. Ze komen er om plezier te maken, te spelen, te ontwikkelen en om anderen te ontmoeten.