Groepen

Op IKC locatie 't Oelebröd wordt zowel onderwijs als kinderopvang aangeboden.

Kindcentra Wolderwijs locatie IKC 't Oelebröd in Ruinen biedt liefdevolle kinderopvang afgestemd op de behoefte van het kind. Een plek waar het zich in zijn/haar eigen tempo kan ontwikkelen.

Er zijn 3 groepen bij onze opvang:

 • Voor kinderen van 0 - 4 jaar is er het kinderdagverblijf (KDV). Zorgzame, liefdevolle en professionele medewerkers bieden een veilige en uitdagende omgeving in een mooi ingerichte ruimte. 
 • Peuters van 2 en 3 jaar kunnen gebruik maken van het peuterspelen. Op een speelse manier leren de kinderen deel uit te maken van een groep. Er is veel aandacht voor de emotionele, motorische en creatieve ontwikkeling. Door ons aanbod vergroten kinderen hun woordenschat en leren zich te uiten. 
 • Kinderen van 4 - 12 jaar kunnen gebruik maken van de buitenschoolse opvang (BSO) Elke dag is er een ander aanbod waar ze aan mee kunnen doen. We bieden activiteiten aan op het gebied van creativiteit, sport, muziek en natuur. Als kinderen behoefte hebben om even rustig bij te komen kan dat natuurlijk ook. 

Alles op een rij over het kindcentrum op IKC 't Oelebröd:

 • Er wordt gewerkt volgens een pedagogisch werkplan
 • De opvang is inclusief voeding, luiers en activiteiten.
 • Er is een mooie buitenspeelplaats waar kinderen veilig kunnen spelen
 • Sportvelden in de nabijheid van de locatie
 • De locatie bevindt zich in een groene omgeving
 • Er wordt gewerkt met het VVE-programma Onderbouwd (voor- en vroegtijdse educatie)
 • Er wordt gewerkt met een uitdagend naschools activiteitenaanbod
 • Veel aandacht voor taalontwikkeling en leesplezier in samenwerking met de bibliotheek


Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT