OC

Wat doet de oudercommissie binnen het IKC?

Stichting Kindcentra Wolderwijs heeft binnen de organisatie een OC, oudercommissie, die er is voor de ouders van de kinderopvang, het peuterarrangement en de BSO. 

Het is belangrijk dat ouders en verzorgers betrokken zijn bij de opvang van hun kind of kinderen, door ouders actief mee te laten denken over het beleid en andere zaken kan Wolderwijs zich blijven verbeteren en goede kwaliteit opvang bieden.​

Wat is een oudercommissie?

Stichting Kindcentra Wolderwijs streeft ernaar op iedere locatie een oudercommissie te hebben. Een oudercommissie bestaat uit minimaal 2 en maximaal 7 vertegenwoordigers (ouders) van de betreffende locatie. Als lid van de oudercommissie vertegenwoordig je de belangen van de ouders en de kinderen.

Wat doet de oudercommissie?

De belangrijkste taak van de oudercommissie is het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de opvang. Als ouder willen wij natuurlijk het beste voor ons kind/kinderen. Samen met andere ouders kun je je sterk maken voor bepaalde zaken. Een oudercommissie mag gevraagd en ongevraagd advies geven, bijvoorbeeld op het gebied van voeding, veiligheid en pedagogisch beleid.

Wat doe je als lid?

Als lid van de oudercommissie doen wij de volgende zaken:
Vergaderingen met IKC directeur Bennie van der Schaaf (minimaal drie vergaderingen per jaar)
Adviseren wij gevraagd en ongevraagd de IKC directeur
Onderhouden wij contacten met andere ouders
Bevorderen wij de betrokkenheid van ouders bij de locatie, bijvoorbeeld door ouderavonden, themabijeenkomsten en activiteiten mee te helpen organiseren. Wij proberen ouders hierin zoveel mogelijk enthousiast te krijgen

Contact met de oudercommissie

Als je als ouder ideeën over het beleid en de kwaliteit van de opvang hebt of je loopt tegen bepaalde zaken aan, dan kun je terecht bij de oudercommissie. Mochten er vragen of opmerkingen zijn over zaken die specifiek betrekking hebben op je eigen situatie, kun je altijd terecht bij de medewerkers van de opvang en bij de directeur van 't IKC.

Overige info

Wij bestaan momenteel als oudercommissie uit 5 leden, Margriet Nijstad, Iris Lucardi, Sanne Rademaker, Janina Lankhorst en Marije Brinkman (voorzitter). Wij vinden het belangrijk om ons in te zetten voor de kinderen en ouders van ons IKC. Wij willen graag samen kijken naar de dingen die goed gaan, maar ook de dingen die nog beter kunnen. Ook verdiepen wij ons in het beleid en de inspectierapporten van bijvoorbeeld de GGD, zaken die erg belangrijk zijn voor goede kwaliteit van opvang. Ook denken wij mee hoe de veiligheid gewaarborgd wordt of beter kan door samen met een leerkracht en Ouderraad te vergaderen, ongeveer 3 á 4 keer per jaar in de werkgroep veiligheid. Een belangrijk punt wat ons betreft, want alle kinderen van het IKC moeten in veiligheid kunnen spelen, ontwikkelen en leren. Ook zetten wij ons in bij uitjes, rijden kinderen naar activiteiten of gaan mee met het schoolreisje. Onze OC is een mooi groepje van ouders die zich in willen zetten voor kinderen én ouders, op óns IKC!

U kunt ons altijd persoonlijk benaderen of e-mailen op het volgende adres:

oc.oelebrod@wolderwijs.nl

 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT