Kanjertraining

                     
                                                  

IKC `t Oelebröd is een Kanjerorganisatie en daar zijn wij trots op! Al onze leerkrachten en pedagogisch medewerkers zijn of worden opgeleide kanjertrainers en geven wekelijks kanjerlessen. De Kanjertraining zal dan als doorgaande lijn door ons kindcentrum gaan lopen, van kinderopvang naar de basisschool. Ouders/verzorgers conformeren zich aan de afspraken en werkwijze met betrekking tot de Kanjertraining. De kanjertraining richt zich op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Door verhalen en oefeningen krijgen kinderen inzicht in hun eigen gedrag en dat van de ander. Ze leren om te gaan met hun gevoelens, voor zichzelf op te komen, te luisteren naar anderen en conflicten op een goede manier op te lossen.
We werken samen aan een veilig pedagogisch klimaat waarin leerlingen hun eigen identiteit kunnen ontwikkelen. Ouders krijgen bij inschrijving van hun kind uitleg (informatiefolder) over de achtergronden van de Kanjertraining.
Het kindcentrum moet een plek zijn waar kinderen zich veilig voelen, waar ze met plezier naar toe gaan en zich vertrouwd voelen.


We hanteren daarbij de volgende afspraken die zichtbaar in het kindcentrum en in de groepen hangen:

 

 • We vertrouwen elkaar
 • We helpen elkaar
 • We werken samen 
 • We hebben plezier
 • We doen mee

  

 


    

Met de Kanjertraining bereiken we de volgende doelen:


 • Leerlingen durven zichzelf te zijn
 • Leerlingen voelen zich veilig
 • Leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken
 • Pestproblemen worden hanteerbaar/lossen zich op
 • Leerlingen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen
 • Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen 
 • De leerkracht wordt gerespecteerd
Wat leren kinderen bij de Kanjertraining?

 • Jezelf voorstellen/presenteren
 • Iets aardigs zeggen
 • Met gevoelens van jezelf en de ander kunnen omgaan
 • Een compliment geven en ontvangen
 • Ja en Nee kunnen zeggen
 • Ja als je iets prettig vindt en Nee als je iets vervelend vindt
 • Je mening durven geven zonder iemand te kwetsen
 • Een ander durven vertrouwen en zelf te vertrouwen zijn
 • Samenwerken 
 • Vriendschappen onderhouden 
 • Vragen stellen, belangstelling tonen
 • Proberen de ander te begrijpen
 • Kritiek durven geven en ontvangen
 • Zelfvertrouwen/zelfrespect krijgen
 • Leren stoppen met treiteren
 • Uit de slachtofferrol stappen 

Zie ook de website website Kanjertraining

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT