Klachtenregeling


Wanneer u vragen heeft of wanneer u het ergens niet mee eens bent, vragen we u in eerste instantie naar de leerkracht te gaan. Mocht dat niet tot het gewenste effect leiden, dan is een gesprek met de directeur de volgende stap. Komt u er dan niet uit, dan kunt u zich wenden tot onze vertrouwens persoon Jaap Jan van den Hof 06-12989026. Hij zal een luisterend oor bieden, een adviserende rol hebben en kan desgewenst een bemiddelende rol vervullen.

Ons bestuur is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie onderwijs onderwijsgeschillen.

Op de website van Wolderwijs staat de klachtenregeling van ons bestuur.

De externe vertrouwens persoon van Wolderwijs is:
De heer Herman Riphagen (IJsselgroep)
Telefonisch te bereiken op nummer 06-41796466

Onze anti pest-coördinator is Carolien Nijenhuis

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT